Bởi {0}
logo
Shenzhen Signal Electronics Co., Ltd.
Custom manufacturer
Sản Phẩm chính: M loạt kết nối, kết nối quân sự, kết nối RF, kết nối biển, cáp công nghiệp
Thứ tự xếp hạng2 giao hàng đúng hạn trong Cổng Kết NốiOn-site material inspectionTotal staff (418)Total floorspace (9,660㎡)Supplier assessment procedures